The Little Wren on S4C

The Little Wren on S4C

As the skincare industry grows, AHAS/BHAS/Retinoids are easily more accessible. People do not understand that these products can affect your Semi-Permanent Makeup (SPMU) results! 😬

Wel wedi gorfod cadw hyn yn gyfrinach ers misoedd ar fisoedd.. Ond Llongyfarchiada mawr i Rita arol enill gwobr £5000 gan y clinig a rhodd ei hyder yn ol.

Roedd y rhaglen llawn ar s4c neithiwr gwesty aduniad, arol helpu Rita hefo llawer o driniaetha gwahanol ac Deintyddfa glandwr wedi helpu hefoi dannedd ers y gyfres hon..

Ddaru y tim gyfrnanu yn fawr iawn ac yr achos hwn..

Gafodd y gwaith aesthetig ei gario ymlaen gan tim wren ac Awen Haf Jones , croen gan The Little Wren Permanent Makeup, Aesthetics and Skin Clinic , spmu gan Ffion hughes(fi) ac Ffion Elen colur gan Annie Maycox , gwalld gan sarah Williams o Aria, Dannedd gan Dylan o deintyddfa glandwr ( nid ydi rhain wedi arddangos ar y llynia eto) Nina helpodd hefor gwisgfa,

Diolch enfawr i Eleri Edwards-Griffiths am yr holl gefnogaeth hefor gyfres hon.

Rita,owddat yn edrych yn blooming amazing!!!!!


It’s been hard to keep this a secret for months upon months. But, a big congratulations to Rita after winning a £5000 prize from The Little Wren Clinic, and gifting her confidence back. 🥳

The full Programme was on S4C last night ‘Gwesty Aduniad’, after helping Rita with many different treatments and Deintyddfa Glandwr helped with her teeth since this series. 🥰

The team contributed a lot to help this cause:

2x Plasma Skin Tightening Treatment on the upper and lower face to tighten the skin and eyelids to help produce collagen. This was done by Ffion Hughes at The Little Wren Clinic.

Dermal Filler in the lower face to lift, contour and define creating volume, Cheek and Lip Filler. Which was done by Nurse/Aesthetic Practitioner Awen Haf Jones

3 Area Botox to lift the eyes and brows which was done by Ffion Elen at The Little Wren Clinic.

Semi-permanent makeup (SPMU) lips and brows which was done by Ffion Hughes at The Little Wren Clinic.

Regular facials with Hydro Technology which was done by Ffion Elen at The Little Wren Clinic.

Teeth Composite Veneers by @Deintyddfa Glandwr which will be shown in the newest photos as not been completed by this stage.

Hair was done by Sara Wyn Williams at Hair by sara wyn

Makeup was done by Annie Maycox

Nina Wells helped with the clothing.

I would like to say a big thank you to Eleri Edwards-Griffiths for all the support with this series!! 🫶

Rita, You looked absolutely amazing!!! 🤩🤩

QUESTIONS? Feel free to ask!

Book Now:
☎ 01286 677608
📧 clinic@thelittlewrenclinic.com
📲 www.thelittlewrenclinic.com